top of page
IMG_8326.jpg
IMG_8327.jpg

KATALÓG | Línia lesa | Kurátorka: Dominika Chrzanová | Texty: Dominika Chrzanová, Pavol Eliáš ml. | Jazyková korektúra: Beáta Beláková | Preklad: Marián Minárik | Zodpovedná redaktorka: Renáta Niczová | Grafická úprava: Martin Bízik | Náklad: 200ks | Vydavateľ: Nitrianska galéria | Tlač: Tlačiareň P + M, s.r.o., Turany | Rok vydania: 2023 | ISBN 978-80-85746-93-8 | Zdroj: https://nitrianskagaleria.sk/linia-lesa-katalog/

Pri príležitosti výstavy Línia lesa vychádza rovnomenný katalóg, ktorý je zostavený ako chronologický príbeh vývoja flóry, cca od záveru doby ľadovej, až po súčasnosť. Pod názvami kapitol: Počiatky, Pokračovanie, Prítomnosť  a Potom sa odvíja príbeh, ktorý „mapuje“ jednotlivé obdobia a sleduje pri tom diela, ktoré sú prezentované vo výstave. Nedeliteľnou súčasťou publikácie je tiež úvodný textový príspevok a fotografie vybraných chránených rastlín od Ing. Pavla Eliáša ml., PhD., odborného pedagóga z Katedry botaniky na FAPZ SPU v Nitre. V katalógu sa nachádzajú aj krátke rozhovory, ktoré ponúkajú osobné pohľady umelcov na témy prírody a jej ochrany. 

1701192964964-220d054f-26d0-44d3-ac7a-75c6ef785c36_2.jpg
1701192964964-220d054f-26d0-44d3-ac7a-75c6ef785c36_1.jpg
ts-linia-lesa.jpg
plagat_web_verni.jpg


Vernisáž: 15. 11. 2023, 17:00
Galéria Sumec
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

Kurátor: Ľuboš Lehocký

Trvanie výstavy: 14. 11. – 8. 12. 2023


Výstava Helen Tóth v Galérii Sumec predstavuje jej najnovšie i nedávne maľby, objekty a landartové aktivity, ktoré súvisia s autorkiným dlhodobým záujmom o témy spojené s lesom a prírodou, ich bytostnou povahou, ich vnímaním a prežívaním človekom, ale aj s našou (ne)schopnosťou vypovedať o tom. Helen Tóth v tomto kontexte hovorí, že „les sprostredkovaný jazykom zostáva len myslený. Ak sme v ňom prítomní, nemusíme ho myslieť, nemusíme sa snažiť rozumieť mu, pretože vtedy sa nám ukazuje, dáva sa nám celý a presne taký aký je. Akokoľvek sa budeme snažiť, nikdy sa nám nepodarí slovami vyjadriť ako voňal horský vzduch. Idea lesa je len jedna, ale je nekonečno spôsobov ako sa nám les dáva. Jedine naša telesná prítomnosť nám umožní zacítiť vôňu lesa. Sprostredkovať jazykom túto skúsenosť niekomu inému je nemožné. Zjednodušujeme ho tým do banálneho významu. Celkom nám však uniká jeho jadro, vnútro, ktoré zakrývajú porasty a koruny stromov. Naše zmysly sú vždy niečím limitované, rušené. Čo sa odohráva po západe slnka? Ukazuje sa nám les aj v tme? Zachycujeme jeho ukazovanie sa len zrakom, alebo sa nám dáva aj nejako inak?“

Heleninou reflexiou a prostriedkom uvažovania o týchto témach je primárne maľba, motivovaná pohybom a pobytom v lesnom ekosystéme, do ktorého občas vnáša, respektíve vracia konáre a pahýle stromov, ktoré z neho pochádzajú. Pracuje výlučne s nájdeným materiálom, s odpadnutými konármi, alebo mŕtvym drevom, vyhodenými vianočnými stromčekmi, ktoré sa stávajú nosičmi pre jej maľbu. Nájdené prírodniny, ktoré sa jej stali médiom pre maľbu, následne navracia do lesa, pričom však svojim maliarskym vstupom vytvára situácie, ktoré by sme za reálnych okolností nemohli zažiť, čím rozrušuje náš stereotypný pohľad a podnecuje nás k opätovnému a inému uvažovaniu a videniu.

Helen pri prechádzke lesom, ale aj ako maliarku zaujímajú najmä choré, oslabené, spadnuté stromy, ktoré, aj keď sú človekom často ignorované, tiež patria do lesa, pričom ich inakosť a chybovosť v sebe nesie prehliadaný potenciál dramatickosti, znepokojenia, alebo melancholickosti prameniacej z ich tušeného zániku, rozkladu, absorbovania zemou a návratu do ekosystému v novej podobe, povedzme papradí, ktoré vyrastajú z hliny alebo podložia, z „chrbta“ lesa, v ktorom život neustále trvá, zároveň sa mení a obnovuje.

Helenina tvorba a zároveň pohyb aktuálnou výstavou nám zároveň pomáha uvažovať o symbolike vzťahu toho, čo je dole a toho, čo je hore, o horizontálno-vertikálnom pnutí lesa a života. Obrazy Helen Tóth nás vedú od spodných temných vrstiev hliny, močiarov, popadaných konárov a rozkladajúcich sa stromov cez vertikalitu kmeňov a vetrom ohlodaných korún až k výškam nad nimi a pohľadu na nebo z vrcholu hory, alebo zrazu objavenej čistiny.

Helenine obrazy nás vedú k uvedomeniu si a plnšiemu prežívaniu nie len lesa, jeho bytostnej povahy
a rôznych aspektov vrátane jeho rozmanitosti, zraniteľnosti či schopnosti obnovy, ale aj k uvedomeniu si ich životných - ľudských súvislostí, ktoré pri pohľade zdola nahor cítime prechádzajúc sa lesom i medzi dielami autorky.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.

346607440_1348321392432128_2506160546163011348_n.jpg

  — HELEN TÓTH na festivale FRAJ 2023

Čipku vypaličkuje aj v spánku, sčerí hádzanársku bránku, uklochtí polievku z višní,... Talent z nej skrátka prýšti. V detstve priväzovala stromy k zábradliu, no ani dnes sa s nimi nepára. Kúsky lesa pretvára do svojrázneho herbára. A ak vo svojom živote chce nájsť trochu pokoja, schytí sa do plavárne či na traktore do poľa.

Helen Tóth je slovenská vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie. Žije v Dunajskej Strede, no tvorí v bratislavskej Novej Cvernovke. V rokoch 2007 – 2011 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Neskôr, v rokoch 2012 – 2018, na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéroch prof. Ivana Csudaia a prof. Daniela Fischera.

Silnou témou jej diel je príroda vo svojom fragmente. Jeho zástupným symbolom sa stáva strom. Pochádza z generácie umelcov a umelkýň, ktorá vyrastala v silne virtualizovanom svete, a so stretom a koexistenciou s týmto svetom a nachádzaním jeho protiváhy súvisí aj jej tvorba. Je autorkou, ktorá využíva technické výdobytky na uskutočnenie umeleckého zámeru (digitálna aj analógová fotografia, digitálne mapy a súradnice GPS). Pracuje systémom objavovania a zbierania. Sústredene sa pohybuje v niekoľkých lesoch v rôznych častiach Slovenska a z ich vzoriek vytvára mikroprostredia, ktoré uchováva ako akýsi trojdimenzionálny herbár.

Je dvojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za maľbu (2017 a 2022) a v roku 2022 bola nominovaná na cenu Piero D'Amore E Colore na art fairi The Others v talianskom Turíne. V tom istom roku sa ocitla aj na longliste ceny STRABAG Artaward International vo Viedni.

                   Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

aktuality vyrez.png
fotila Jana Budaiová.png

Helen Tóth | Ode to the conifers

Otvorenie výstavy : 18.3 o 17:00 hod (sobota)
Trvanie výstavy : 19.3 - 7.5.2023

“V roku 2004 spadlo nebo na tatranský les. Doslova spadlo, pretože typ vetra, ktorý ten les sfúkol ako zápalky, sa volá padavý vietor alebo aj gravity wind. Nebo nie je statické.
V skutočnosti neustále tečie ako rieka, ktorá sa vtedy, v jedinej chvíli, v jedinej vlne vyliala na Tatry. Tatranský les nemal proti tej mase padajúceho neba nijakú šancu. Behom krátkej chvíle ležal takmer celý na zemi, zadlávený všetkým, čo ho presahovalo, zadlávený celým nebom... Každý z nás má skúsenosť, kedy sme boli zadlávení čímsi, čo nás nekonečne presahovalo. Nové, Tat
rami inšpirované obrazy Heleny Tóthovej, nám dávajú zaujímavú odpoveď na otázku, ako sa s takouto skúsenosťou vyrovnať."

Blu : gallery, Štúrova 93, 900 01 Modra

Štvrtok – po telefonickej dohode

Piatok – Nedeľa

14:00 – 18:00
 

+421 915 788 354

blu@blugallery.sk

blugallery plagát.jpg
Helen_PlagátA31024_1.png

Názov výstavy: Light, like a broken tree
Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava
Kurátor: Peter Molari
Vernisáž: 15. 12. (štvrtok) 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: od 16. 12. 2022 do 15. 1. 2023

 

Helen Tóth (1992) je absolventkou Maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorí v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie. Silnou témou jej diel je príroda, ktorej zástupným symbolom je strom.

Výstavný projekt, s názvom Light, like a broken tree predstavuje autorkin dlhoročný záujem o stromy, lesy, ekosystém, a o hľadanie symbiotického vzťahu medzi prírodou a človekom. Vo výkladoch sa autorka predstaví site-specific inštaláciou, ktorá odkazuje k jej starším prácam “Lightbox with a tiny forest” a “Na chrbte nosím paprade”.

 

Projekt, ako aj chod galérie na rok 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

GALÉRIA VÝKLAD, Hlavná ulica 8, Trnava

Nezávislá galéria vo verejnom priestore, so zameraním na site-specific art alebo inštalácie in situ. Trnava. Kubik Nápadov.

HELENTOTH OPENSTUDIO B.jpg 

Dear friends, lovers of art. I would like to invite you to the world of my studio in Nová Cvernovka.

The studio exhibition consists of oil paintings, drawings and installations produced in the period of the last year.

The door of my studio will be opened on Saturday, December 17th between 11:00 - 19:00h. The gathering will be musically accompanied by myself and my phone. There will be also plenty of drinks and beverages. I am looking forward to meet every one of you.

Where: Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

 

Graphics by Gergely Németh
 

Financially supported by Minority Culture Fund (Kultminor). 

Drahí priatelia a priateľky, nadšenci a nadšenkyne umenia. Srdečne Vás pozývam do prostredia môjho ateliéru v Novej Cvernovke.

 

Ateliérová výstava pozostáva z olejomalieb, kresieb a inštalácií za obdobie posledného roka. 

Dvere môjho ateliéru otvorím v sobotu 17. decembra od 11.00 - 19.00. Celým stretnutím nás bude hudobne sprevádzať môj telefón. Jedla, aj pitia bude dostatok. Teším sa na každého jedného z Vás. 

 

Adresa: Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

Plagát: Gergely Németh

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

photo report

317443505_675727157565294_5975791781643909520_n.jpg 

Srdečne pozývame na reprízu nášho zahraničného projektu, ktorý bol v októbri prezentovaný v antverpskej galérii Epreuve d'Artiste.

Printing, still
Vernisáž: 5.12.2022, 19:00
6.12.2022 – 7.1.2023

Autori: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

"Názov výstavy, prezentujúcej slovenských autorov a autorky, venujúcich sa tradičným grafickým technikám, odráža v prvom rade nadšenie z tvorby, ale i údiv že sa tak stále deje – v pozitívnom slova zmysle. Oba pocity vychádzajú z výziev, akým táto technika čelí. Hľadá svoju tvár medzi voľným umením, remeslom a dizajnom ale aj voči digitálnym médiám a novým experimentálnym či autorským technikám, ktorých rozšírenie o rôzne formy, materiály alebo performatívnosť môžu na tradičnejšie postupy vrhať svetlo zastaralosti.
Aj preto sme veľmi radi, že môžeme odprezentovať tvorbu ôsmych mladých umelcov*kýň, ktorí tradičné grafické techniky začlenili do svojej tvorby. Mnohí z nich patria medzi „plnokrvných“ grafikov, iní si k nim našli cestu z iných umeleckých odborov alebo po dlhšej profesnej „obchádzke.“ Ich implementácia do komplexných umeleckých programov je dôkazom nielen súčasného trendu prelínania umeleckých žánrov, ale i schopnosti tradičných grafických techník poskytovať relevantnú a osobitú platformu. Pre mnohých totiž nepredstavujú doplnok, ale rozšírenie možností komunikácie. Výber autorov*iek, ohraničený rokmi narodenia 1981 až 1995 pritom predstavuje širokú škálu generačných i autorských prístupov."

Výstavu Printing, still z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vizuál : Jakub Tóth


Srdečne Vás pozývame na otvorenie vianočnej skupinovej výstavy prevažne najmladšej a strednej maliarskej generácie. 

Kedy: 3.12.2022 (sobota) o 17:00 hod
Trvanie: 3.12 - 30.12.2022
Kurátorka: Katarína Janáková

Zúčastnení autori a autorky:
Tero Abaffy
Andrea Bartošová
Anna Mária Beňová
Beata Kočner Bencová
Martina Červenková
Dominika Kováčiková
Matej Maturkanič
Michaela Moravčíková
Stanislav Ondruš
Martina Rötlingová
Michal Šumichrast
Helen Tóth

Skupinová výstava s názvom "Christmas party 2022" je prvou zo skupinových vianočných predajných výstav pod taktovkovu blu : gallery.
Výber viacerých mladých súčasných výtvarníkov, ktorí nás v blu : gallery aktuálne bavia, predstaví menšie a stredné formáty ako kvalitný vianočný darček, alebo len tak pre potešenie, prípadne do Vašej zbierky. Výstava bude prístupná aj mimo tradičných otváracích hodín galérie. Zavolajte/napíšte nám 

 

Tešíme sa na Vás v blu:

316301645_438609668455702_831254816546041334_n.jpg
others.png
others.png
others.png
Screenshot-2021-09-01-at-11.09.02.png

with

  

Sme veľmi poctený, že sa tento rok môžeme zúčastniť nášho prvého veľtrhu umenia - The Others v Turíne, Taliansko - ktorý predstavuje umenie nových progresívnych galérií. V Turíne nás uvidíte s obrazmi Helen Tóth od 3 - 6.11.2022. Príďte nás pozrieť, ak budete na blízku.

We are very happy and honoured to participate at The Others artfair in Turin, Italy. The Others Art Fair introduces art of young and progressive galleries. You´ll find us in Torino presenting artworks by Helen Tóth - from Nov 3rd till Nov 6th, 2022.

See you there!

La natura è un’anomala galleria d’arte: blu : gallery porta a The Others un bosco delle meraviglie, con la guida di Helen Toth.

È una ricerca simbiotica, quella dell’artista in The night belongs to us, 2022, oil on canvas, 140x85cm: un ritorno alla primordialità che riflette il bisogno di questa generazione. La natura è malata e sta morendo, per troppo tempo l’abbiamo ignorata. E ora, tramite le opere di Helen Toth, arriva frontalmente, chiedendo di essere vista.

malba.png
311157523_637448364496141_8598736954899282920_n.jpg
malba.png
malba.png

Už od piatku 28. októbra budete mať možnosť pozrieť si v priestoroch Galérie Nedbalka diela dvadsiatich mladých slovenských umelcov v rámci súťaže Maľba 2022. Výstava potrvá do 27. novembra a sponzorom vstupného na výstavu je Nadácia VÚB.

On Friday, 28 October, the Nedbalka Gallery will open the exhibition of 20 finalists of the prestigious competition Painting 2022, which will last until 27 November. Admission will be free due to the sponsorship of the VÚB Foundation.

Baner na výšku.jpg
Helen.jpg
Text_Helen.jpg
mlml.png
mLBroa.png

Verejná výstava v galérii Nedbalka potrvá od 28. októbra do 27. novembra 2022. Galériu finalistov nájdete tu. 
 

dunszt.png
dunsz.png

Náš rozhovor o vizuálnom umení, maľbe, krízach, abstrakcii, kaktusoch, o Berlíne, o projekte Hater Painter, o dvojitej kultúrnej identite nájdete tu

 

IMG_4085.jpg

Obálku najnovšieho vydania Knižnej Revue ilustruje moja maľba, nájdete v @artforum_bratislava a na mnohých iných miestach
@kniznarevue 

Ďakujem Tine a Marekovi.

282262165_745852169925232_882566315717853454_n_edited.jpg

Od 31.mája sú sprístupnené naše výstavy v košickej galérii Slávia, ktoré spája prinajmenšom ich letargický názov. Ak máte cestu okolo, zastavte sa výstava trvá do 13.júna 2022

Hlavná 63, 040 01 Košice