Snímka obrazovky (4)_edited.jpg

O výstave Nekonečný strom si môžete prečítať recenziu, od Kristiny Hermanovej

hermanova.png

Pozývam vás na moju samostatnú
výstavu do Turčianskej galérie, s názvom
"Nekonečný strom", ktorú máte možnosť vidieť
od 15. júla do 30. septembra 2021

Tešíme sa na vás.

Vznik diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

pozvanka web.jpg
G19_Tothova_pozvanka.jpg

Pozývam vás na moju samostatnú
výstavu do Galérie 19, s názvom
"DYCH LESA", ktorú máte možnosť vidieť
od 27. mája do 27. júna 2021

Tešíme sa na vás.

Ak ste nestihli prvomájový stream, tu si môžete pozrieť celý záznam: 

Zábery z môjho ateliéru 

od 3:45:33

micro-residency program in 

Hájovňa - Červená

Studňa, Banská 

Štiavnica 

26.04. -02.05.2021

Jana Budaiova na Instagrame_ „@eliskacho
Jana Budaiova na Instagrame_ „@eliskacho

Lovely collab with Eliska Chomistek and Jana Budaiova

137514822_10157919172332205_468588781773

...na papieri 4

Galéria 19, Lazeretská 19, Bratislava

Videozáznam našej skupinovej výstavy nájdete tu: 

Aukcia prebehne v termíne od 19. do 26. mája na stránke www.soga.sk.

98111983_2477880632312410_35624284285923

V najnovšom Profile nájdete text od Jany Geržovej *Od nemej prírody k subjektu s vlastným hlasom*, v ktorom spomína aj moju výstavu z roku 2018 v @atelierxiii *Byť lesom.

Najnovšie číslo Glosolálie ilustrujú moje diela, nájdete tam text od Petra Mačaja, jeho rozhovor so mnou a moju esej o lesoch.

 

 

Z obsahu: 

PETER MAČAJ: Dívať sa očami lesa (esej o tvorbe Heleny Tóthovej) /1

HELENA TÓTOHOVÁ: Splynúť s lesom (rozhovor s umelkyňou čísla) /5

HELENA TÓTOHOVÁ: Keď sa les nadýchne, urobí to vo farbách (esej) /13

_DSC0669_edited.jpg
Screen Shot 2020-01-04 at 16.25.12.png

OPEN STUDIO 2020

Drahí priatelia a priateľky, nadšenci a nadšenkyne umenia. Srdečne Vás pozývam do prostredia môjho ateliéru, mojej maľby a kresby, do môjho fiktívneho lesa a poznania mojej túžby stať sa lesom. 

 

Ateliérová výstava pozostáva z olejomalieb, kresieb a inštalácií za obdobie posledného roka. 

Dvere môjho ateliéru otvorím v sobotu 25. januára od 15.00 - 20.00. Celým stretnutím nás bude hudobne sprevádzať Epres a jeho vinylová zbierka. Jedla, aj pitia bude dostatok. Teším sa na každého jedného z Vás. 

 

Adresa: Štúdio Trikk Kukučínova 459 (Dom podnikateľov, druhé poschodie nad reštauráciou New York), Dunajská Streda

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

                                                                                                               OPEN STUDIO 2020

Dear friends, lovers of art. I would like to invite you to the world of my studio, my paintings and drawings, to my imaginary forest to be witnesses of my desire to become a forest.

The studio exhibition consists of oil paintings, drawings and installations produced in the period of the last year.


The door of my studio will be opened on Saturday, January 25, 2020, between 3 - 8 pm. The gathering will be musically accompanied by Epres and his vinyl collection. There will be also plenty of refreshment. I am looking forward to every one of you.

Trikk Studio, Kukučínová Street 459 (Dom podnikateľov/ Entrepreneurs´ House, second floor above the New York restaurant), Dunajská Streda

 


Financially supported by Minority Culture Fund (Kultminor).

buy now or cry later.jpg
46445081_2149021438465381_90704852886099

Let me invite you to our Christmas Exhibition called "WINTER SALON" of  new paintings and drawings by 25 artists.

Exhibition opening: 6th december in club NFG, Dunajská Streda, Slovakia

To be a forest
2018
Ateliér Xlll.

My drawings travelled to PARIS to participate in the YIA ART FAIR.

(see you in our booth N´G6)

 

Represented by Dotgallery. 

Bez názvu.png

Looking forward to meet you on International Contemporary Art Fair -  ART MARKET BUDAPEST, represented by DOT. Contemporary Art Gallery.

ART-MARKET-BUDAPEST.jpg

HELENA TÓTHOVÁ ° BYŤ LESOM ° TO BE A FOREST▪▪▪▪ BYŤ LESOM / TO BE A FOREST ▪▪▪▪


 svojej tvorbe si kladie otázku, či sa môže človek stať lesom. Skúma, do akej miery môže človek do lesa preniknúť prostredníctvom svojich zmyslov a skúseností a či sa javí príroda každému rovnako. Stať sa stromami, byť naraz tisíckami stromov a dýchať prostredníctvom tenkých, husto popretkávaných vlákien podhubia a zažiť, získať skúsenosť lesa. Sebecká túžba prevtelenia sa do prírody s možnosťou ponechať si ľudskú myseľ. Tým sa snaží vytvoriť svoj vlastný fiktívny les.

Dominuje motív zaveseného konára, kmeňa bez koruny a koreňov, na tenkej šnúre, ktorý symbolizuje nestálosť a neistotu, na obraze vytvára napätie, a svojou nehybnosťou zároveň upokojuje. Má reflektovať akúsi úzkosť našej generácie v pretechnizovanej spoločnosti, kde máme často pocit, akoby sme nestáli stabilne nohami na zemi. Za maľbou lesa sa skrýva neutíšiteľná túžba po pobyte v prírode. Jej fascinácia lesom nevedie k vernému preneseniu videnej skutočnosti na plátno, ale k vyvolaniu predstáv, dojmov a najmä túžby stať sa lesom.

_______

In her creation, she asks herself a question, whether a human can become a forest. She explores to what extent can the human infiltrate into the forest via his senses and experiences, and if nature appears the same to everyone. To become trees, to be thousands of trees at once, to breathe through the thin, densely interlaced mycelium fibres, and to live it, to gain the experience of the forest. A selfish desire to reincarnate into nature with the possibility of retaining the human mind. By this she tries to create her own fictional forest.

There is a dominating motive of a hanging branch, a tree trunk without a treetop and roots, on a thin string, which symbolizes instability and uncertainty, creates tension in the picture, and with its motionlessness also calms down. It should reflect sort of anxiety of our generation in the overtechnized society, where we often have the feeling as we are not standing still with our feet on the ground. Hiding behind the forest painting, there is an unquenchable desire for a stay in nature. Her fascination with the forest does not lead to an accurate transfer of the seen reality to the canvas, but to an evocation of visions, impressions, and mainly a desire to become the forest. 

plagatkuvystaveatelierxiii2018.jpg