twigs

N 48°52'08.5332" E 19°28'51.294"
Stromček siedmy/The seventh tree.

25. apr. 2022, photo: Gabriela Birošová
N 48°51'11.394"    E 19°08'27.4488"
Konár šiesty/The sixth twig.

25. apr. 2022, photo: Gabriela Birošová
N 48°56'26.1492" E 18°56'28.8564"
Konár piaty/The fifth twig.

29. okt. 2021, photo: Zdeno Ziman
N 48°28'13.4292" E 18°52'55.29"
Konár štvrtý/The fourth twig.

2. máj 2021, photo: Lukáš Rohárik
N 48°00'07.7112" E 17°44'49.272"
Konár tretí/The third twig.

25. febr. 2021, photo: István Ugróczky
N 47°55'19.5384" E 17°27'20.43"
Konár druhý/The second twig.
The branch have disappeared due the recent deforestation in that area. 

6. nov. 2020, photo: István Ugróczky
N 48°00'59.8428"    E 17°43'06.8052"
Konár prvý/The first twig.
The branch have disappeared since then, also a several trees were fell in that area.


29. febr. 2020, photo: István Ugróczky

my collection of forests

Photos by Zdeno Ziman, Simona Weisslechnerová